Dubbelen mag weer; terras en clubhuis blijven nog gesloten!

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet dinsdagavond heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis en padel versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf nu ook dubbelen, 4 spelers op een baan bij tennis is bij vrij spelen toegestaan, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt. Het clubhuis en terras moeten volgend op de overheidsmaatregelen voor sportkantines nog gesloten blijven. De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals een baan reserveren (labelen) en 1.5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. Volgende week zullen we een aantal adviezen en materialen aanreiken om dubbelen met 1.5 meter in de praktijk gecontroleerd te kunnen uitvoeren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Zodra alle info door de Knltb is bijgewerkt zullen deze in het infobord worden gehangen.

Met sportieve groet,

het bestuur

Read More

Tennissen na 11 mei voor iedereen ?

Zoals reeds aangekondigd mag er vanaf 11 mei ook door volwassenen weer getennist worden, de Knltb heeft hier voor richtlijnen gemaakt waar we ons aan dienen te houden. Als eerste kwam naar voren dat er voorlopig ( waarschijnlijk tot 1 juni ) alleen enkelspel gespeeld mag worden. Zie onderstaand bericht .

   

Goed nieuws!

Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen en padellen. We helpen je graag om dat op jouw vereniging zo goed mogelijk te organiseren, zodat iedereen met plezier de baan weer op kan.

Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden een algemeen Sportprotocol opgesteld, dat is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. De toepassing van het algemene Sportprotocol kan per gemeente verschillen, dus lokale afstemming is noodzakelijk. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven.

Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Het is belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dat geldt ook voor tennis en padel. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis en padel in anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen. 

Op de baan
Het advies in deze fase tot 1 juni is dan ook om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers toe te staan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd t/m 18 jaar. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.

Het organiseren van interne wedstrijden/wedstrijdvormen (geen DSS/nietclub overstijgend) op de vereniging is mogelijk. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen, dus alleen enkelspel. Niet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen en de wedstrijdvormen dan verder uitbreiden naar 4 spelers, mits de situatie het toelaat. We zullen hierover in de week van 25 mei communiceren. 

We zijn nog in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen. Zodra duidelijk is wat dit voor tennis- en padelverenigingen betekent, zullen we je hierover informeren. Alle officiële KNLTB toernooien t/m 14 juni zijn geannuleerd. In de loop van volgende week volgt meer informatie over de toernooien tot 1 september. 

Aan de slag
Mede door de inzet van veel vrijwilligers hebben al veel verenigingen en leraren de afgelopen week laten zien dat tennis en padel in de anderhalvemetersamenleving goed uit te voeren zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat verenigingen en leraren ook de komende fases kunnen organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen, waarbij de gezondheid voorop blijft staan. Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken. Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord.

De KNLTB adviseert alle verenigingen en leraren om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis en padel op te volgen. Met het stappenplan kan je aan de slag om sporten op jouw vereniging voor iedereen mogelijk te maken. We raden je aan het plan voor jouw vereniging af te stemmen met de contactpersoon binnen jouw gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van jouw vereniging de adviezen op te volgen en te handelen volgens de lokale regels.

Het algemeen protocol, de sport specifieke richtlijnen, stappenplannen, promotiematerialen en veelgestelde vragen zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox. Dé plek voor verenigingen en leraren met alle informatie voor het opstarten van tennis- en padelactiviteiten in deze coronatijd. 

Read More

Update tennisactiviteiten KNLTB.

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Daarom mogen er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. We realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, maar trekken één lijn met alle sporten en volgen de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs, dus ook tennisparken blijven gesloten en tennis en padelactiviteiten mogen er niet plaatsvinden om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

Voor alle vragen over vrij tennissen, trainingen, baanonderhoud, contributies en financiële tegemoetkomingen, kijk hier bij de veelgestelde vragen.

Competities
De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei.Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop.

We zijn alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties aan het bekijken. We denken dan na over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot …? Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaarscompetitie.
Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en onze organisatie. Daarom nemen we ook even de tijd om hier een beslissing over te nemen. In deze tijd moeten we geen overhaaste beslissingen nemen. Kijk hier voor de meestgestelde vragen over uitstel VJC. 

Read More

Geen activiteiten t/m 6 april.

Update tennisseizoen 2020

Zoals velen van jullie hebben gehoord zijn er i.v.m. het coronavirus extra maatregelingen aangekondigd. Dit houdt voor onze vereniging in dat we helaas tot en met 6 april geen tennisactiviteiten kunnen organiseren op ons tennispark.

Dit betekent dat alle activiteiten die de komende weken gepland stonden geen doorgang zullen vinden.  

Zoals de geplande werkzaamheden op zaterdag 21 maart, en de inschrijvingsavonden voor de kantinediensten op 18 en 25 maart.

Ook de openingstoernooien voor senioren en jeugd gaan NIET door op zaterdag  28 maart en ook de georganiseerde toss van dinsdagavond 31 maart komt helaas te vervallen.

Voor ons als bestuur is het ook nog even afwachten wat er begin april allemaal mogelijk is, en hoe het komt met de voorjaarscompetitie, als we rond die tijd meer weten dan zullen we dat zo spoedig mogelijk aan jullie laten weten.

Met deze maatregelingen volgen we als tennisvereniging de nieuwe richtlijnen van het kabinet en adviezen van de KNLTB.

De KNLTB  geeft regelmatig updates over het coronavirus,  deze kun je vinden op:  www.knltb.nl/nieuws/2020/tennis-en-het-coronavrius/

Namens het bestuur,

Johan Miedema.

Read More

Maak kennis met tennis !

I.s.m. tennisschoolgrip organiseert onze tennisvereniging een maak kennis met tennis actie, om iedereen de kans te geven kennis te maken met deze mooie sport die van jong tot oud beoefent kan worden.

Voor info zie bijgevoegde flyers.

Read More

Voorjaarscompetitie bekend.

Alle competitie data van de verschillende teams zijn bekend, ga naar de competitie pagina en druk op team kalender en kijk bij je team waar en wanneer je moet spelen en noteer de data in je agenda !

Tevens is er voor het eerst een jeugdcompetitie in Buitenpost onder de naam Tenniskids in de categorie rood 2.

Read More

Sanjestoernooi 29 februari

We willen ons jaarlijkse toernooi houden op 29 februari in Veenwouden. Er kunnen maximaal 24 personen meedoen en de inleg bedraagt 12,50 p.p. we beginnen om 19.00 uur ( tot 23.00 uur ) en hopen dat de deelnemers er om 18.45 allemaal zijn. opgave via mail: opgavetennis@outlook.com

Read More