Activiteiten 2021

Er is door het bestuur een voorlopige activiteitenlijst samengesteld,

Te beginnen op zaterdag 31 juli met het @Work openingstoernooi, en een nog nader te bepalen data voor het atb mix-toernooi ( waarschijnlijk ergens in september ) afsluitend met het Kapenga slottoernooi op zaterdag 30 oktober.

Opgaves:  opgavetennis@outlook.com of tennis@tv-buitenpost.nl

Tussendoor is het de bedoeling om vanaf dinsdag 3 augustus te starten met de toss avonden, ook de maandag en woensdag ochtend koffie toss zijn inmiddels al weer een tijdje bezig.

Voor de jeugd is natuurlijk ook op de opening en slotdag ’s morgens een toernooi. Nog niet alle data zijn bekend, maar houd uw mail en de activiteiten pagina in de gaten, zodra alle data definitief zijn kunt u dat hier lezen.

Read More

Geslaagde dag NL-doet

Zaterdag 29 mei hebben leden gezorgd dat het park er weer prima bij ligt. De kantine is weer schoon en de voorbereidingen voor het opknappen van de ” groene keet ” zijn in volle gang. Dit alles in het kader van het Oranje fonds. Normaal zijn deze werkzaamheden gepland in maart, maar door de toen nog strenge lockdown verplaatst naar eind mei. Iedereen bedankt die hier aan mee geholpen heeft. Hieronder enkele impressies .

Read More

Gezellige maak kennis met tennisdag voor de jeugd.

Afgelopen zaterdag 15 mei heeft de jeugdcommissie een maak kennis met tennisdag georganiseerd, ongeveer 15 enthousiaste kinderen werden de eerste beginselen van het tennis bij gebracht door Tim en Wessel. Na afloop kregen ze een presentje van Sjoukje en Yvonne met de mogelijkheid om voor 3 maanden lid te worden met daarbij de mogelijkheid om voor en tijdens de zomervakantie o.l.v. van de jeugdcommissie 1 of 2x per week te komen spelen. Ook kinderen die niet aanwezig konden zijn kunnen natuurlijk van deze regeling gebruik te maken.

Voor info kun je contact opnemen met Yvonne Baas. ( yvonnebaasmiedema@gmail.com )

Read More

NL Doet bij de tennisvereniging

Zoals de meesten van jullie wel weten organiseert het Oranjefonds ieder jaar de NL doet dagen, en wij als tennisvereniging gebruiken deze dagen dan om ons park op te knappen voor het nieuwe seizoen. Normaal zijn deze dagen gepland in maart maar door de aanhoudende corona crisis zijn deze verplaatst naar 28 en 29 mei.

Zoals het er nu voorstaat mogen deze dagen doorgang vinden, volgens de geldende richtlijnen en de aanstaande versoepelingen in acht nemende. Wij als bestuur zouden dan ook graag zaterdag 29 mei 2021 willen gebruiken om in ieder geval de kantine gebruiksklaar te maken en eventueel het park verder schoon te maken.

Bij deze dan ook de oproep om je op te geven om zaterdag 29 mei vanaf 9.00 uur te helpen en met voldoende animo hopen we rond 12.00 klaar te zijn.

Voor hulp om de kantine schoon te maken graag aanmelden bij Jelmer Bil ( J.Bil@hotmail.com ) en voor het schoonmaken / klussen / onderhoud aan de banen bij Cor Giezen ( tennis@tv-buitenpost.nl )

Alvast bedankt en tot zaterdag 29 mei.

Bestuur TV Buitenpost

Read More

Voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar !

Voor meer info kijk je op de website van de KNLTB.

Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer versoepelingen toe te staan. Het openingsplan en de routekaart geven aan dat wellicht sporten binnen vanaf 18 mei en wedstrijden voor jeugd vanaf 26 mei mogelijk zijn. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te organiseren.

Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie tennis en padel voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. De jeugdcompetitie (Tenniskids, Junioren en jeugd padelcompetitie) kan misschien in verkorte vorm nog wel doorgaan met 5 speeldagen vanaf 28 mei. We verwachten in de week van 11 mei, na de volgende persconferentie, hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor tennissers en padellers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie. 
Het blijft voor ons ook afwachten en meebewegen met de coronamaatregelen, maar we hebben gezien bij de KNLTB Competitie 2020 in het najaar dat verenigingen en spelers dit veilig en verantwoord kunnen organiseren.

Toernooien 
Het huidige openingsplan en het gebrek aan perspectief op eerdere versoepelingen betekent ook dat alle open senioren toernooien t/m 7 juli worden geannuleerd. De optie voor de open jeugdtoernooien en Junioren Tour houden we open, wellicht kunnen deze vanaf eind mei wel doorgaan.

Veelgestelde vragen We begrijpen dat bovenstaande informatie vragen kan oproepen en hebben daarom de meestgestelde vragen en antwoorden over tennis, padel, competitie, toernooien en het coronavirus voor je op een rij gezet.  Veelgestelde vragen
Read More

Maak kennis met tennis.

De tennisvereniging in Buitenpost wil deze zomer proberen zoveel mogelijk jeugd aan het tennissen te krijgen. Zaterdag 15 mei kunnen ze zonder enige verplichting mee doen aan een inloopmiddag van 13.30 tot rond 15.00 uur.  ( rackets en ballen zijn aanwezig ) Alleen geschikte tennis (sport, zaal) schoenen worden toegestaan. (vlakke zolen)

Mocht daarna blijken dat ze het leuk vinden, dan kunnen ze voor 25,= euro lid worden voor 3 maanden en zal er vanaf juni 1x per week een inloop worden verzorgt ( onder begeleiding ) en in juli en augustus 2x per week. ( op maandag en donderdagmiddag, mits het weer het toelaat.) In principe zijn de inloopdagen bedoeld voor de basisschool jeugd t/m 12 jaar (tenniskids) maar ook de oudere jeugd mag natuurlijk van deze regeling gebruik maken.                                Opgave bij yvonnebaasmiedema@gmail.com

Ook voor senioren is er een mogelijkheid om voor 3 maanden lid te worden, de kosten hiervoor zijn 70,= euro. Mocht je hierna besluiten om in 2021 jaarlid te worden dan worden deze kosten afgetrokken van het lidmaatschap. Opgave bij ledenadm.tennis@gmail.com

Meer informatie kun je krijgen op de inloopmiddag 15 mei of bezoek je onze website:   tv-buitenpost.nl

Read More

De Voorjaarscompetitie is weer uitgesteld !

Beste leden tennissers,

Hieronder het laatste nieuws van de KNLTB: De Voorjaarscompetitie is weer uitgesteld. Als het in later stadium nog doorgaat dan is het in andere vorm, zie onder.

We kunnen ons voorstellen dat teams hierdoor in problemen komen i.v.m. invallers, vakanties of andere zaken. Terugtrekken van een team kan nog kosteloos tot uiterlijk 11 april door de VCL.

Wilt u zich als team nog terugtrekken doe dit dan zo snel mogelijk bij onze VCL (Vereniging Competitie Leider) Sjoerd Bosma:  sjoerd@bosmas.nl.  

 Reeds betaalde competitiebijdragen worden later weer teruggestort.

Ook is het mogelijk nog een nieuw team aan te melden, zie onder of op de KNLTB site.

Met sportieve groet,

Het bestuur

VOORJAARSCOMPETITIE VERDER UITGESTELD NAAR BEGIN JUNI (WEEK 22)

Het kabinet heeft vorige week aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot tenminste 20 april. Tennis en padel buiten is mogelijk, maar georganiseerde wedstrijden zoals competitie tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet toegestaan. De verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in mei betekent dat de start van de Voorjaarscompetitie 2021 begin mei niet haalbaar is. De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22); een volledige competitie is dan niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

Op 13 april staat een nieuwe persconferentie van het kabinet gepland. Daarna bekijken we de situatie, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw. Begin mei zullen we communiceren over de mogelijke start van de competitie in week 22 en de speeldagen. Welke data het precies betreft, is nog onzeker. We realiseren ons dat hierdoor een overlap met een aantal toernooien zal plaatsvinden. We zullen samen met de toernooiorganisaties naar een passende oplossing kijken. Mocht een start begin juni toch nog niet mogelijk zijn, dan zal de Voorjaarscompetitie niet plaatsvinden en zetten we in op een KNLTB Competitie in het najaar.

Voorjaarscompetitie

  • De Voorjaarscompetitie start indien mogelijk in week 22 met bijvoorbeeld 3, 4 of 5 speeldagen; er wordt niet om promotie/degradatie gespeeld. Alle rechten blijven behouden voor de Voorjaarscompetitie 2022.
  • De verkorte competitie in juni biedt ook mogelijkheden om nieuwe teams aan te melden. Een verenigingscompetitieleider (VCL) kan een nieuw team aanmelden bij de KNLTB. We kijken dan of er nog een plekje vrij is en zullen het team alsnog indelen. Wacht hier niet te lang mee, want hoe eerder een team aan ons doorgegeven wordt, des te groter de kans dat wij het nog kunnen indelen.
  • Als teams niet willen/kunnen deelnemen aan deze competitie in juni, dan kunnen VCL’s deze teams terugtrekken. Het verzoek is om dit zo snel mogelijk door te geven, zodat hier met het indelen nog rekening mee gehouden kan worden. VCL’s kunnen terugtrekkingen doorgeven tot uiterlijk 11 april).

Tenniskids /Juniorencompetitie

  • De Tenniskids en Juniorencompetitie start indien mogelijk in week 22. Het streven is zoveel mogelijk speeldagen in te plannen. Mocht het zo zijn dat de Tenniskids- en Juniorencompetities eerder opgestart mogen worden, dan zullen wij daar op inspelen. Daar houden we bij het indelen al rekening mee.
  • De verkorte competitie in juni biedt ook de mogelijkheid om nieuwe Tenniskids- en Juniorenteams aan te melden. Een VCL of functionaris Tenniskids kan teams aanmelden bij de KNLTB.
Read More