Cheque van € 3000,= voor duurzaamheidsproject TV Buitenpost.

  • 14 september 2022

Cheque van € 3000,= voor duurzaamheidsproject TV Buitenpost.

Sean Thompson (bestuurslid van Energie Coöperatie Buitenpost) overhandigd hier namens
ECBuitenpost een cheque van 3000,= euro aan onze voorzitter Johan Miedema.
Dit bedrag uit het Gebiedsfonds Sinnegreide is bestemd voor de duurzaamheidsplannen van de
tennisvereniging . Dit gebiedsfonds, welke wordt beheerd door energie Coöperatie Buitenpost, wordt
gevuld door een deel van de opbrengst van het grote zonnepark naast Buitenpost.
Met dit bedrag, samen met de € 5000,= van de Rabobank welke onlangs is toegezegd, zijn we in staat
om ons clubgebouw te voorzien van voldoende zonnepanelen voor ons jaarlijks verbruik . Daarnaast
zullen ook de huidige gaskachels in de kantine vervangen worden door energiezuinige infrarood
warmtepanelen.

Foto’s C.Giezen.