Diverse activiteiten op en rond Parkhiem.

  • 15 mei 2018

Afgelopen dagen zijn er weer diverse activiteiten geweest waarbij diverse vrijwilligers zich weer hebben ingezet voor de tennisvereniging, en de leefbaarheid in Buitenpost. De heren Harrie Nieuwenhuis en Cor Giezen hebben de wc bij de groene keet opgeknapt en Theo Schraag heeft de omheining van de zandbak aangepakt zodat de jeugd weer veilig kan spelen.

En afgelopen zaterdag 12 mei zijn vele leden (ook NIET leden ! ) in Buitenpost bezig geweest om het zwerfvuil te verzamelen. Getuige de vele volle vuilniszakken een zeer dankbare taak en namens het bestuur wil ik hen daar dan ook hartelijk voor bedanken.