30 juli Feestweektoernooi

  • 6 juli 2016

Wederom zal er een toernooi worden georganiseerd in de feestweek door leden voor leden. Deze keer is gekozen voor leden en oud leden van 30 jaar en ouder. Opgave voor 25 juli bij Anneke Paauw of Ymkje van der Schaaf.

Voor meer info:   Download hier de nodige informatie.