Op zaterdag 10 juni 2017 heeft Tennisvereniging Buitenpost haar 50-jarig jubileum gevierd.

Dankzij vele vrijwilligers, sponsors en de inzet van de jubileumcommissie ( Theo van Asperen, Marjolein Schraag, Griet Piersma en Alie Jansen ) was het een geweldige dag waar we met trots op terug kijken.

In het Nieuwsblad van noordoost Friesland hebben we onze sponsors bedankt met een advertentie voor hun financiële bijdrage.