Jubileumtoernooi in de feestweek.

  • 3 juli 2017

Jubileumtoernooi in de feestweek.  ( voor leden en oud-leden !! )

Vele leden en oud-leden waren op 10 juni aanwezig op het jubileumfeest. Het was een prachtige dag, waarbij vele herinneringen werden opgehaald en anekdotes werden verteld. Maar er werd niet getennist en dat kan dus  in de feestweek en wel op zaterdag 29 juli  Aanvang 13.00 uur

Bij dit toernooi staat gezelligheid voorop, een sportief partijtje spelen, tijd om bij te kletsen en na afloop nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje.

Als u niet meer kunt of wilt tennissen, maar deze middag wel wilt meemaken, bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Kosten : € 10,- p.p. (dit is vooral ook voor het ‘hapje’ na afloop)

Aanmelden: vóór 23 juli

Waar:    Ymkje v.d. Schaaf , tel: 0511541639 of ymkjevanderschaaf@yahoo.com

Anneke Paauw ,     tel: 0511542269 of alpaauw@hetnet.nl