Juni dubbelkampioenschapsmaand

  • 4 mei 2022

Juni wordt Clubkampioenschappen heren- en damesdubbel maand

Voor alle leden, ( ook zomerleden die nog lid zijn )

Op de dinsdagavonden van 7, 14, 21 en 28 juni( vanaf 19.00 uur ) worden de clubkampioenschappen van T.V. Buitenpost gehouden. Het gaat hierbij om heren- en damesdubbel. Het is de bedoeling dat je, je opgeeft in koppels. Graag opgeven voor zondag 29 mei via opgavetennis@outlook.com of op de opgave lijst die in de kantine komt te hangen. Er wordt zo mogelijk geprobeerd iedereen op sterkte in te delen.

De Tosscompetitie avonden zullen komen te vervallen in de maand juni. Die wordt na de dubbelkampioenschappen weer hervat. Op dit moment is de tosscompetitie in volle gang. Er zijn al twee goed bezochte tennisavonden geweest. Iedereen is welkom, ook voor leden die nog niet geweest zijn. Wees welkom op de dinsdagavond van af 19:00.

Het bestuur.