Nieuwsbrief nummer 3 en kantinerooster 2019 staan online.

  • 10 april 2019

Voor leden die zich nog niet hebben ingeschreven voor 1 of 2 kantinediensten, kunnen nu zien waar eventueel nog ruimte is.

Zij kunnen dit dan aangeven bij de kantinecommissie.