Poiesz sponsoractie en eerste werkzaamheden op Parkhiem.

  • 3 maart 2019

Zaterdag 2 maart was het de beurt aan de tennisvereniging om bij de Poiesz het weekartikel aan te prijzen om zo extra muntjes bijeen te sparen en het sponsorbedrag te verhogen. Heerlijke roombroodjes werden aan de klanten aangeboden en daarbij te vragen om de muntjes in de koker van te tennisvereniging te deponeren. Aangezien de koker aan het begin van de middag geleegd moest worden omdat er niks meer bij kon zegt wel iets over het succes daarvan. Tevens kon men prijsjes winnen door te raden hoeveel paaseitjes er in een fles zaten, de prijswinnaars worden nog bekendgemaakt.

Op hetzelfde moment waren er in de kantine en tennisbanen diverse vrijwilligers bezig om voor het komende seizoen alles weer in gereedheid te brengen om er weer een prachtig tennisseizoen van te maken. Dit alles onderbroken door koffie, cake, soep en broodjes geregeld door de kantinecommissie.