ONS PRIVACYBELEID    

De  tennisvereniging heeft een aantal persoonsgegevens van jou  nodig. Je mag er vanuit gaan dat de tennisvereniging daarmee heel zorgvuldig omgaat en zich houdt aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

WIL JE WETEN WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VAN JE HEBBEN?

Open dan een van de aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden op onze site

www.tv-buitenpost.nl . In jouw situatie gaat het om dezelfde persoonsgegevens.

BEN JE MINDERJARIG?

Dan is voor het vastleggen van de persoonsgegevens toestemming nodig van een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

WAAR WORDEN JOU GEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de eerste plaats is dat onze ledenadministratie. Daarnaast heb je nog de incasso van de contributie, planning van kantinediensten en baanwerkzaamheden of een uitnodiging voor een toernooi of evenement. Maar de gegevens zijn ook nodig voor het lidmaatschap van de KNLTB.

UW PERSOONSGEGEVENS EN ANDERE PARTIJEN DAN DE TENNISVERENIGING

Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld van dit laatste is als de  politie gegevens opvraagt in het kader van een onderzoek.

 TIJDENS TOERNOOIEN EN ANDERE ACTIVITEITEN WORDEN FOTO’S GENOMEN

De foto’s hebben als doel verslag uit te brengen aan de leden en overige deelnemers. Dit gebeurt meestal via de Nieuwsbrief van onze tennisvereniging, via onze website www.tv-buitenpost.nl  en sociale media. Ook sponsoren worden op deze manier op de hoogte gehouden.

Ben je onderdeel van een kampioensteam dan is het ook nog gebruikelijk dat er een foto met tekst wordt geplaatst in een regionale krant. Is er sprake van shirtsponsoring dan kan ook de betreffende sponsor worden geïnformeerd.

TOT SLOT

Heb je na het lezen van het privacybeleid nog vragen en/of opmerkingen dan stellen wij het op prijs dat je contact op neemt met het bestuur.