Vrijwilligersdag van zaterdag 17 maart verschoven.

  • 15 maart 2018

De kantine en baancommissie hebben besloten om zaterdag 17 maart geen activiteiten te doen op het tennispark. I.v.m. de te verwachten weersomstandigheden hopen we dat leden die zich hadden aangemeld, eventueel zaterdag 24 maart alsnog kunnen helpen om dan alsnog het tennispark gereed te maken voor de opening van 31 maart.

Leden die zich nog niet hadden aangemeld kunnen dit alsnog doen bij Liesbeth van der Heide ( liesbethvanderheide@outlook.com ) of Johan Miedema ( ironjohnn@gmail.com )