Zeer geslaagd Tennistoernooi in de feestweek

  • 3 augustus 2015

Aangezien er tijdens de feestweek geen toernooi meer gepland stond, kwamen er vanuit de vereniging vragen of er niet weer iets georganiseerd kon worden. Het bestuur juicht dit natuurlijk toe, en zo zijn Anneke Paauw en Ymkje van der Schaaf begonnen om een en ander uit te werken.

Er werd besloten een toernooi te organiseren voor leden en oud-leden van 35+.  Via oproepen in krant en sociale media kwamen er uiteindelijk meer dan 30 personen op zaterdag 1 augustus langs op sportpark “Parkhiem”.  Iedereen werd hartelijk verwelkomd door de 2 gastvrouwen, en werden ondersteund door vrijwilligers die vele hand en spandiensten verrichten om alles in goede banen te leiden, het park en de banen lagen er weer keurig bij en het weer was fantastisch.

Tijdens de wedstrijden die begonnen om 13.30 uur en duurden tot 17.30  werd er heel wat af gezweet,  gepraat en vele herinneringen opgehaald, want er waren oud-leden bij die al bijna 20 jaar niet meer gespeeld hadden. Dat er hierbij wat pijntjes en blessures ontstaan was helaas onontkoombaar, maar gelukkig  kon het programma worden afgewerkt.

Na afloop was er de nazit, onder het genot van broodjes. Soep en de vele soorten salades welke door diverse leden thuis waren klaargemaakt werd er nog lang nagepraat en bij  gekletst. Ook werden diverse personen nog bedankt voor hun hulp tijdens deze dag, en een ieder was het er over eens om het volgend jaar vooral weer te doen.

Om ongeveer 21.00 uur was het voor de meesten lang genoeg geweest en keerde een ieder huiswaarts, genoten van een fantastische dag waarbij al werd gesproken om er maar een soort “reuniedag”  van te maken !

Langs deze weg wil het bestuur van de T.V. Buitenpost iedereen bedanken die mee geholpen heeft om van dit evenement een onvergetelijke dag te maken, en hopelijk volgend jaar weer.