Gegevens wijzigen of opzeggen

Wijziging of opzegging lidmaatschap

Een wijziging kun je doorgeven aan de ledenadministratie

Het verenigingsjaar (en contributieperiode) is van 1 januari tot en met 31 december. De door de vereniging vastgestelde jaarcontributie is verschuldigd, ongeacht de  betalingstermijn.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk ! bij de ledenadministratie, of per mail aan zowel de ledenadministrateur als het secretariaat. Een opzegging is geldig als die is gedaan voor 1 december.

Secretariaat:  [email protected]
     

Ledenadministratie: [email protected]